Vragenlijst
Internet in de financiële dienstverlening
Inleiding
Er zijn veel meningen en mogelijkheden in de markt voor financiële dienstverlening als het gaat om de toepassing van internet voor financieel adviseurs. In de onderstaande vragenlijst wordt ondermeer uw mening gevraagd over enkele stellingen en de wijze waarop uw bedrijf omgaat met het internet. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
 Vraag 1 Uw visie op verzekeren via internet
 
Geef aan in hoeverre u het met de onderstaande stellingen eens bent.
 
[A] Wij merken nog geen invloed van internet bij onze klanten
volledig eens      volledig oneens
 
[B] We zullen onze bedrijfsvoering meer moeten aanpassen aan internet
volledig eens      volledig oneens
 
[C] Klanten zijn beter geïnformeerd door internet. We moeten onze toegevoegde waarde daardoor meer dan voorheen bewijzen.
volledig eens      volledig oneens
 
[D] Internetklanten zijn shoppers. Dat is niet onze doelgroep en we houden daar dus minder rekening mee.
volledig eens      volledig oneens
 
[E] Klanten die zelf online een verzekering sluiten, komen uiteindelijk toch wel bij ons terug voor advies of service.
volledig eens      volledig oneens
 
[F] We zien internet als een kans om nieuwe klanten te werven.
volledig eens      volledig oneens
 
[G] Assurantiekantoren zijn te klein om zelfstandig voldoende bezoekers naar hun website te trekken.
volledig eens      volledig oneens
 
[H] Wij zijn terughoudend om internet op onze bestaande klanten in te zetten.
volledig eens      volledig oneens
 
[I] Online verzekeren moet je naast je huidige bedrijf onder een andere naam doen.
volledig eens      volledig oneens
 
 Vraag 2 De website van uw kantoor
 
Welke van de ondertaande beschrijvingen past het beste bij de website van uw bedrijf?
 
Uw bedrijf heeft geen website
Uw website is primair een digitale brochure van uw bedrijf
Uw website bevat informatie en interactieve rekentools [niet online afsluiten]
Uw website bevat informatie, rekentools én men kan volledig online afsluiten
Op uw website kunnen klanten alles volledig zelf online regelen
 
 Vraag 3 Promotie van uw website op internet
 
Welke van de onderstaande mogelijkheden zet uw bedrijf in om uw website op internet te promoten? [Er zijn meerdere antwoorden mogelijk]
 
Uw bedrijf is zelf actief met zoekmachine marketing
Uw bedrijf heeft zoekmachine marketing van uw website uitbesteed
Uw bedrijf plaatst banners/links op websites van derden
Uw bedrijf houdt zich hier (nog) niet mee bezig
Geen van de vorige antwoorden
 
 Vraag 4 Promotie van uw website onder klanten / prospects
 
Op welke wijze wordt de website van uw bedrijf onder de aandacht gebracht bij uw
bestaande klanten of nieuwe prospects? [Er zijn meerdere antwoorden mogelijk]
 
Vermelding webadres op huisstijldragers [briefpapier e.d.]
Advertenties waarin uw webadres staat
Digitale nieuwsbrieven naar relaties met links naar uw website
Acties op klanten waarbij ze via uw website moeten reageren
Acties op adresbestanden van derden waarbij men via uw website moet reageren
Informatiekranten/magazines met berichten met verwijzing naar uw website
Geen actieve promotie van uw website onder klanten / prospects
Geen van de vorige antwoorden
 
 Vraag 5 Tevredenheid over de website van uw bedrijf
 
In hoeverre bent u tevreden over de website van uw bedrijf? En op welke wijze zou u deze eventueel willen uitbreiden? [Er zijn meerdere antwoorden mogelijk]
 
U bent tevreden over de website van uw bedrijf
U bent niet tevreden over de website van uw bedrijf
U zou meer bezoekers op uw website willen
U wilt uw website binnenkort uitbreiden met online rekentools
U zou graag betere teksten, informatie en foto’s op uw website willen
U zou een extra website onder andere naam/label willen voor online verzekeren
Geen mening
 
 Vraag 6 Meer bezoekers op uw website door samenwerking met collega's
 
In de markt zijn verschillende initiatieven waarbij kantoren door samenwerking meer
kracht op internet willen creëren. Zou uw kantoor aan dergelijke samenwerkingsverbanden willen deelnemen? [Er zijn meerdere antwoorden mogelijk]
 
Ja, samenwerking waarbij een verzekeraar de samenwerking organiseert en betaalt. U bent bereid hiervoor een deel van uw provisie in te leveren.
Ja, samenwerking binnen een (soft) franchiseformule op basis van betaling van een jaarlijks fee.
Ja, samenwerking binnen een formule op basis van een vergoeding per lead
Ja, samenwerking binnen een formule georganiseerd door een inkoopcombinatie
Geen samenwerking, maar wel interesse in (marketing)concepten waarbij meer bezoekers op uw website komen
Ik wil niet samenwerken met collega’s op internet
Geen mening
 
 Vraag 7 Meer informatie
 
Er zijn veel vragen in de markt over de wijze waarop internet succesvol kan worden
ingezet voor assurantiekantoren. Over welke onderwerpen zou u meer willen weten? [Er zijn meerdere antwoorden mogelijk]
 
Hoe kunt u meer bezoekers trekken naar uw website?
Online verzekeren via uw website. Wat is de beste strategie?
E-mail marketing: hoe kunt u dit het beste aanpakken?
Informatie van collega’s die internet succesvol inzetten
Overzicht van rekenmodules en webdiensten die in de markt worden aangeboden
Geen mening
Anders, namelijk:
 
 Vraag 8 Kantoorkenmerken
 
Om uw antwoorden beter te kunnen beoordelen en te vergelijken, verzoeken wij u
enkele kenmerken van uw organisatie in te vullen. Als de keuze niet exact omschreven
staat,, dient u het antwoord te kiezen dat het beste bij uw situatie past.
 
Aantal medewerkers:
 
Aantal relaties in uw bestand:
 
Hoe lang bestaat uw bedrijf:
 
Type bedrijf:
 
Bent u aangesloten bij Brancheorganisatie [zoals o.a. NVA, NBVA]
 Inkoopcombinatie / -vereniging
 Franchiseformule
 Geen van bovenstaande
 
 Vraag 9 Uw AFM-nummer [niet verplicht]
 
Dit onderzoek bestaat uit meerdere delen. Om antwoorden te kunnen ontdubbelen
en koppelingen te kunnen maken met antwoorden uit verschillende delen, verzoeken u
hieronder uw AFM-registratie nummer in te voeren. Het is geen verplichting!
 
Uw AFM nummer:
 
 Vraag 10 Resultaten van dit onderzoek
 
Heeft u interesse in de uitkomsten van dit onderzoek? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.
 
E-mailadres:
 
Opslaan