Vragenlijst
Marketing in de financiële dienstverlening
Inleiding
Er zijn veel meningen en mogelijkheden in de markt voor financiële dienstverlening als het gaat om inzet van marketing door financieel adviseurs. In de onderstaande vragenlijst wordt ondermeer uw mening gevraagd over enkele stellingen en de wijze waarop uw bedrijf omgaat met marketing. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
 Vraag 1 Uw visie over Marketing
 
Graag willen wij van u weten in welke mate u het eens of oneens bent met de onderstaande stellingen over marketing en marketingdiensten voor uw bedrijf.
 
[A] Ons bedrijf zou meer aan marketing moeten doen.
  volledig eens      volledig oneens
 
[B]Ons bedrijf is prima in staat om zelf goede marketingacties te bedenken en uit te voeren.
  volledig eens      volledig oneens
 
[C] Bestaande klanten moet je zo min mogelijk benaderen met marketingacties.
  volledig eens      volledig oneens
 
[D] In de markt zijn voldoende goede marketingdiensten en –middelen te verkrijgen.
  volledig eens      volledig oneens
 
[E] We hebben te weinig tijd om onze klanten met regelmaat te bezoeken.
volledig eens      volledig oneens
 
[F] Wij zijn teveel afhankelijk van marketingacties van verzekeraars.
  volledig eens      volledig oneens
 
[G] Onze klanten weten precies welke diensten en service wij bieden.
  volledig eens      volledig oneens
 
[H] In onze regio hebben wij voldoende bekendheid waardoor nieuwe klanten ons wel weten te vinden.
volledig eens      volledig oneens
 
 Vraag 2 Marketingfocus van uw bedrijf
 
Elk bedrijf heeft zijn eigen doelen voor het inzetten van marketing op bestaande en nieuwe relaties. Geef aan welke marketingfocus binnen uw bedrijf de belangrijkste is.
[Kies het antwoord dat het beste bij uw situatie past]
 
  Behoud en beheer bestaande klanten
  Vergroten polisdichtheid bestaande klanten
  Werven van nieuwe klanten voor schadeverzekeringen
  Werven van nieuwe klanten voor pensioenen
  Werven van nieuwe klanten voor hypotheken
  Werven van nieuwe MKB-klanten
  Geen van bovenstaande antwoorden
 
 Vraag 3 Marketing- en internetplan
 
Heeft uw kantoor een concreet jaarplan op papier gesteld voor de marketing- en internet activiteiten van uw bedrijf.
[Kies een van onderstaande antwoorden]
 
  Nee, wij hebben geen marketing- en internetplan op papier uitgewerkt.
  Wij hebben wel een marketingplan op papier, maar geen internetplan.
  Wij hebben geen marketingplan op papier, maar wel een internetplan.
  Wij hebben beide plannen concreet uitgewerkt op papier.
 
 Vraag 4 Budget voor marketing
 
Geef aan of u verwacht dat het marketingbudget van uw bedrijf in de komende jaren zal toenemen, afnemen of gelijk blijven.
[Kies een van onderstaande antwoorden]
 
  Ons budget voor marketing zal toenemen.
  Ons budget voor marketing zal gelijk blijven.
  Ons budget voor marketing zal afnemen.
 
 Vraag 5 Marketingmiddelen
 
Welke marketingmiddelen zou u in het komende jaar willen inzetten?
[Er zijn meerdere antwoorden mogelijk]
 
  Advertenties
  E-mailnieuwsbrieven
  Relatiemagazine naar klanten
  Magazines/kranten huis-aan-huis verspreid
Direct-Mail acties
  Websitemarketing [bijv. Google Adwords]
  Radio-commercials [lokaal of landelijk]
  TV-commercials [lokaal of landelijk]
  Speciale actiewebsite
  Wij hebben moeite met de keuze van marketingmiddelen
  Geen marketingmiddelen
Anders, namelijk:
 
 Vraag 6 Eventuele knelpunten bij de uitvoering van marketing
 
Wat zijn de meest voorkomende knelpunten die u ondervindt bij de uitvoering van de marketingactiviteiten door uw bedrijf.
[Er zijn meerdere antwoorden mogelijk]
 
  We hebben moeite om de juiste klantgegevens uit ons pakket te halen.
We hebben het te druk met andere zaken.
We willen het liefst zelf een campagne verzinnen, maar dit vinden we moeilijk.
We vinden de kosten van marketing te hoog, ons budget is te klein.
We weten niet precies wat we willen, daarom doen we niet veel aan marketing.
Wij ervaren geen knelpunten met de uitvoering van marketing.
Geen van bovenstaande antwoorden.
 
 Vraag 7 E-mailadressen.
 
Registreert u actief de e-mailadressen van uw klanten en prospects in uw administratie?
 
  Ja, alleen van klanten.
  Ja, van zowel klanten als prospects.
  Ja, maar alleen van prospects.
  Nee we registreren ze nog niet actief.
 
 Vraag 8 Percentage E-mailadressen
 
Van hoeveel klanten heeft u het e-mailadres in uw administratie?
 
Vul percentage in:  %
 
 Vraag 9 Marketing met leuke prijzen en kado’s.
 
Zou u meer aan marketingacties met leuke prijzen willen doen, zoals banken en direct writers dit doen?
 
  Ja, alleen losse acties gericht op nieuwe klanten.
  Ja, alleen losse acties op bestaande en nieuwe klanten.
  Ja, met een loyaliteitsprogramma voor bestaande klanten.
  Nee prijzen en kado’s passen niet bij ons bedrijf.
  Geen van bovenstaande antwoorden.
 
 Vraag 10 Kantoorkenmerken
 
Om uw antwoorden beter te kunnen beoordelen en te vergelijken, verzoeken wij u
enkele kenmerken van uw organisatie in te vullen. Als de keuze niet exact omschreven
staat,, dient u het antwoord te kiezen dat het beste bij uw situatie past.
 
Aantal medewerkers:
 
Aantal relaties in uw bestand:
 
Hoe lang bestaat uw bedrijf:
 
Type bedrijf:
 
Bent u aangesloten bij Brancheorganisatie [zoals o.a. NVA, NBVA]
 Inkoopcombinatie / -vereniging
 Franchiseformule
 Geen van bovenstaande
 
 Vraag 11 Uw AFM-nummer [niet verplicht]
 
Dit onderzoek bestaat uit meerdere delen. Om antwoorden te kunnen ontdubbelen
en koppelingen te kunnen maken met antwoorden uit verschillende delen, verzoeken u
hieronder uw AFM-registratie nummer in te voeren. Het is geen verplichting!
 
Uw AFM nummer:
 
 Vraag 12 Resultaten van dit onderzoek
 
Heeft u interesse in de uitkomsten van dit onderzoek? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.
 
E-mailadres:
 
Opslaan